Volanie služieb ezdravia na pozadí

Trvá u Vás odosielanie správ do ezdravia príliš dlho? Viete, že sa čakania môžete zbaviť? Ako ho odstrániť, a čo zmena prináša, sa dočítate ďalej.

Paralelne či sériovo ?

Tak ako v bežnom živote, aj vo svete informácií existujú rôzne závislé procesy. Niektoré musia nadväzovať jeden na druhý (sú zaradené sériovo), iné sa môžu vykonávať nezávisle na sebe (paralelne). Typický príklad paralelného procesu je odoslanie dokumentov na tlačiareň. V okamihu potvrdenia tlače môžete pokračovať v práci v programe a papierový výstup sa vytvorí o niekoľko desiatok sekúnd. Frustrujúce je, ak sa v procese niečo pokazí. Väčšinou ste zvyknutí, že tlačiareň funguje. Ak je tomu naopak, kým si nefunkčnosť uvedomíte, vo fronte Vám zostalo zaradených niekoľko nevytlačených dokumentov a tie už v programe nemáte otvorené. Často je potrebné z fronty tlačové úlohy odstrániť, znovu nájsť a otvoriť v programe nevytlačené dokumenty a opakovane ich vytlačiť.

Z uvedeného príkladu vyplýva, že vhodnosť oddelenia procesu do paralelného vlákna - my tomu hovoríme aj spustenie na pozadí, bude závisieť od spoľahlivosti a robustnosti tohoto procesu. Ak všetko funguje, ako má, volanie na pozadí je na nezaplatenie. Ak je proces príliš chybový, je výhodnejšie počkať na úspešné skončenie jednej úlohy (vytlačenie dokumentu) a až potom začať spracovávať ďalšiu. Podobne, ak je proces dostatočne rýchly, je zbytočné spúšťať ho na pozadí, stačí chvíľku počkať na jeho ukončenie a výsledok.

Aplikácia na služby ezdravia

Služby ezdravia pozostávajú z viacerých domén a nie všetky majú rovnakú architektúru, pretože sú od rôznych dodávateľov a prevádzkujú sa na rôznej infraštruktúre (NZIS a tri zdravotné poisťovne). Všetky služby domény eRecept sú dostatočne rýchle (posielajú sa na servery ZP), preto pri nich nie je potrebné uvažovať s volaním na pozadí. Môžu sa používať v hlavnom procese bez toho, aby krátke čakania používateľa obťažovali.

Služby z domén eVyšetrenie, eObjednanie, Pacientsky sumár (posielané na server NZIS) sú viditeľne pomalšie. Očakávame, že aj ďalšie pripravované služby budú tohoto typu. Preto máme v programoch ADAM 3.0 zapracovanú možnosť volania týchto služieb  na pozadí. Pre eObjednania je táto možnosť jediná, inak by sa s objednávaním nedalo pohodlne pracovať. Pre služby eVyšetrenia je táto možnosť voliteľná. Zapnúť ju môžete v menu Iné - Konfigurácia - Online služby na karte ezdravie zápis spínačom [x] nečakať na odoslanie.

Všeobecné pravidlá implementácie ezdravia volanie na pozadí odporúčajú. My sme možnosť voľby nechali na Vás. Dôvody sú presne tie, ako boli uvedené v príklade s tlačiarňou. Ak ponecháte volanie na popredí, musíte počkať, kým zápis prebehne. Na konci ale viete, že prebehol a či bol úspešný. A k tomuto kroku sa už nemusíte vrátiť.

Ak zvolíte volanie na pozadí, hneď sa budete môcť venovať inej činnosti, alebo inému pacientovi. Ak však dôjde k chybe pri odosielaní, budete sa musieť vrátiť k už uzavretej agende, odhaliť príčinu, opraviť ju, ak sa dá a správu odoslať znova. Riešenie doposielania Vás teda vyruší, keď sa Vaša myseľ zaoberá už niečím iným. Oba prístupy majú svoje pre a proti, a pri  rozhodovaní zvážte nasledovné rady:

Kedy zvoliť odosielanie na pozadí:

  • pomalé pripojenie k internetu
  • nízka chybovosť správ
  • nevadí Vám vyrušenie a prepínanie medzi rôznymi agendami v prípade potreby riešenia problémov

Kedy ponechať odosielanie na popredí:

  • rýchle pripojenie k internetu

  • vysoká chybovosť správ

  • máte radi systém raz a dosť, nech sa prípadné problémy nevracajú, keď už myslíte na niečo iné

Rozhodol som sa pre odosielanie na pozadí

Ak ste sa takto rozhodli, upraví sa Vám mierne panel tlačidiel ezdravie. Na tlačidle [Čak. spr.] sa zobrazí jednoduchý farebný indikátor s farbami ako semafor. Slúži na to, aby ste mali len periférne povedomie o tom, či správy:

  • priebežne odchádzajú - [ Čak. spr.],
  • sú nakopené vo fronte, ale len z dôvodu pomalého odosielania - [ Čak. spr.] alebo
  • je tam aspoň jedna správa s chybou, ktorú treba vyriešiť - [ Čak. spr.].

Tento režim sme zvolili preto, aby Vás pri ďalšej práci nevyrušil oznam, že nejaká správa neprešla a aby ste sa sami rozhodli, kedy problém vyriešite.

Takéto používanie vyžaduje aj istú disciplínu. Ak je indikátor červený, dokončite si rozpracovanú prácu, ale ďalšiu agendu nezačínajte. Pozrite sa, aký je problém a pokúste sa ho vyriešiť. Určite nemá význam mať zapnuté odosielanie na pozadí a až do konca ordinačných hodín nechať indikátor červený. V tomto prípade môžete na konci dňa zistiť, že máte v zásobníku niekoľko neodoslaných správ a na ich doposielanie Vám nezostane čas ani chuť.

Zásobník neodoslaných správ

Bez ohľadu na to, či máte zapnuté odosielane na pozadí, pravidlá ezdravia vyžadujú, aby sa správy, vrátane eReceptu, ktoré sa nepodarilo odoslať, zaraďovali do fronty (zásobníka) a automaticky sa posielali neskôr. Tento režim máme podporovaný, jeho prejavom je okno Čakajúce správy pre ZP a NZIS, ktoré sa Vám niekedy zobrazí pri ukončovaní programu. Ak sa toto okno zobrazí, treba mu venovať náležitú pozornosť. Ak sú správy v poriadku a neodoslali sa len preto, že nastal výpadok pripojenia, treba nechať programu čas, aby správy technicky mohli odísť. Na to je tlačidlo  Odošli všetky (Ctrl+Enter). Žiaľ pravidlá ezdravia vyžadujú, aby aj pri odosielaní bola zasunutá Vaša karta.

Ak sú vo fronte správy pre NZIS, kde je indikovaná chyba, treba v Histórii správy zistiť, o aké chyby ide, pokúsiť sa správu opraviť a znova odoslať. Ak bolo odoslanie úspešné, z fronty sa správa automaticky vyradí. Pri riešení chybových správ záznamu z vyšetrenia sa na problémový záznam (dekurz) pacienta dostanete priamo z okna čakajúcich správ dvojklikom na riadku s chybovou správou. Tu opravíte príčinu a obvyklým spôsobom správu odošlete.

V prípade neúspešného odoslania (že chybu neviete odstrániť) alebo sa rozhodnete správu "neopravovať" je potrebné chybové správy z fronty zmazať jednotlivo tlačidlom  Zmazať správu (Ctrl+Del) alebo hromadne  Zmaž správy pre NZIS s chybou.

Ak sa nemôžete venovať odosielaniu / opravám pri vypínaní programu, neskôr sa k tomu môžete vrátiť cez menu Export - Čakajúce správy pre ZP a NZIS.

Nemá význam toto dialógové okno zatvárať bez reakcie a nechať v ňom zhromažďovať neodoslané správy. Ak je nejaká správa v tejto fronte, znamená to, že ste nesplnili požiadavku ezdravia bezprostredne po poskytnutí zdravotnej starostlivosti vytvoriť záznam do elektronickej zdravotnej knižky.

autor:Richard Rusnák

Ako sa Vám páčil článok?

Celkové hodnotenie: 0/5